Poniżej przedstawiamy pełną ofertę naszych usług:

Oferta, którą Państwu przedstawiamy jest wynikową aktualnych praw i obowiązków jakie spoczywają,
zarówno na biurze rachunkowym jak i na jego klientach w stosunku do organów finansowych Państwa.

Oferta podstawowa:

 • księgi handlowe – pełna księgowość
 • ryczałt
 • rozliczenia podatkowe
 • obsługa w urzędach skarbowych i ZUS
 • kadry i płace
 • sprawozdanie finansowe
 • rozliczenia roczne PIT
 • raportowanie
 • analizy finansowe
 • przesyłanie pliku JPK_VAT

Szczegóły oferty:

 • przygotowanie dokumentów w celu założenia działalności gospodarczej
 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • sporządzanie listy płac
 • obsługa programu „Płatnik”, sporządzanie deklaracji miesięcznej, raporty, przekazywanie drogą elektroniczną do ZUS-u
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • obsługa kadrowo płacowo indywidualna dla pracowników
 • sporządzanie i ewidencja umów zlecenia, o dzieło oraz rozliczenie tych umów
 • sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-5, PIT-8A, PIT-11, CIT-2, VAT-7, deklaracje PFRON-u

Rachunkowość:

 • tworzenie i modyfikacja zakładanego planu kont
 • bieżące ewidencje zdarzeń gospodarczych firm
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
 • opracowanie sprawozdań wewnętrznych firm

Ewidencja:

 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie listy płac i prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników

Środki Trwałe:

 • prowadzenie tabel amortyzacyjnych, systemy informatyczne Warszawa
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

Rozliczenie z urzędem skarbowym i ZUS-em:

 • sporządzaniem deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników, naliczanie składek
 • kompleksowa usługa rozliczeń ZUS
 • sporządzanie deklaracji podatku VAT od towarów i usług

Zachęcamy również do zapoznania się z zasadami przekazywania dokumentacji do naszego biura rachunkowego. Szczegóły znajdą Państwo na stronie Dokumenty.

Wynagrodzenie za nasze usługi.

Wynagrodzenie za nasze usługi jest ustalane indywidualnie i zależy od rodzaju usługi oraz ilości faktur dostarczanych przez Klienta.
Zachęcamy do Kontaktu z osobami pracującymi w naszym biurze, celem ustalenia spotkania oraz rozmowy dotyczącej naszej współpracy.