Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – polski odpowiednik SAF-T, Standard Audit File for Tax. JPK został wprowadzony ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. Przygotowanie JPK wymaga wyposażenia systemów księgowych podatników w funkcje umożliwiające wytworzenie takiego pliku. W niektórych przypadkach konieczna jest również modyfikacja zasad prowadzenia ksiąg oraz sposobu dokumentowania transakcji handlowych. SAF-T został opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Po raz pierwszy został przyjęty przez Portugalię, następnie przez Francję, Niemcy, Luksemburg i Austrię.

Zobacz więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednolity_Plik_Kontrolny

Cel wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia ich kosztów.

Niemniej jednak najistotniejszym celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników. System ten pozwoli urzędnikom przede wszystkim na łatwe zlokalizowanie tzw. pustych faktur.

W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli, JPK obejmuje bowiem nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, lecz także inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednolity-plik-kontrolny

Pliki JPK – struktura.

W skład JPK wchodzą następujące pliki:

JPK_KR – z danymi z ksiąg rachunkowych,

JPK_WB – z danymi z wyciągów bankowych,

JPK_MAG – z danymi z magazynów,

JPK_VAT – z danymi z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,

JPK_FA – z danymi o fakturach VAT,

JPK_PKPIR – z danymi z podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

JPK_EWP – z danymi z ewidencji przychodów,

JPK_SF – sprawozdania finansowe elektroniczne.

Zobacz więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednolity_Plik_Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny – korzyści z wprowadzenia.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego wiąże się z korzyściami zarówno po stronie organu podatkowego, jak i samych podatników:

odejście od papierowych wydruków

dostęp do danych w formacie umożliwiającym szybką analizę

automatyzacja

ułatwienia dla audytorów (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych)

szybsza (niż do tej pory) kontrola podatkowa.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednolity-plik-kontrolny

Nowa struktura JPK_VAT

6 czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Dotyczył on głównie nowej struktury pliku JPK_VAT, który zastąpi ewidencję VAT, VAT-7 i VAT-7K. Deklaracja VAT ma być wysyłana jedynie drogą elektroniczną. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Jak deklaruje Ministerstwo Finansów, celem wprowadzenia nowych wzorów pliku JPK_VAT ma być przede wszystkim ograniczenie wyłudzeń podatku VAT, a także ukrócenie procederu wystawiania „pustych faktur”. Ogromną zaletą dla przedsiębiorców będzie również spore uproszczenie w formalnościach – wszystkie potrzebne fiskusowi dane prześlą oni w jednym dokumencie, zamiast w kilku. Podatnicy nie będą musieli przesyłać osobno ewidencji VAT, deklaracji VAT i dodatkowych dokumentów jako załączników.

Nowa struktura JPK VAT 2020 to nowe zasady ewidencjonowania!

Zgodnie z wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług od 1 kwietnia 2020 roku niektórzy podatnicy mieli obowiązek wdrożenia nowej struktury JPK_VAT. Natomiast w związku z panującą epidemią COVID-19 Ministerstwo Finansów na mocy tarczy antykryzysowej przesunęło termin wdrożenia nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców. Czym jest i co zawiera nowa struktura JPK_VAT 2020? Odpowiedź w artykule!

Nowa struktura JPK_VAT 2020 – kto ma obowiązek wdrożenia?

Od 1 października 2020 roku zarówno duzi przedsiębiorcy, jak i średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy,którzy są podatnikami VAT, mają obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT, który obejmuje dwie części: deklaracyjną i informacyjną.

Wprowadzona nowa struktura JPK_VAT 2020 ma celu uproszczenie raportowania prowadzonych ewidencji dotyczących podatku VAT, ponieważ od 1 października przedsiębiorcy będą przesyłać jeden plik JPK_VAT, dzięki czemu:

  • nie będą składać odrębnie dublujących się informacji;
  • zmniejszy się liczba dokumentów przetwarzanych w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS);
  • każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

Po więcej informacji zapraszamy na: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nowa-struktura-jpk-vat-2020-to-nowe-zasady-ewidencjonowania

GTU towarów i usług – oznaczenia grupowań VAT należnego na JPK_V7M i JPK_V7K. Plik do zobaczenia i pobrania poniżej.

KK – Biuro Rachunkowe obsługuje klientów tworząc Jednolity Plik Kontrolny. Zachęcamy klientów do kontaktu z naszym biurem celem omówienia szczegółów współpracy.
Zapraszamy na stronę Kontakt.