O firmie

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy kilka słów o firmie KK Biuro Rachunkowe.

Jesteśmy biurem rachunkowym jakiego szukacie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, księgowości, płac, kadr, ubezpieczeń i sprawozdawczości.

Oferujemy współpracę na profesjonalnym poziomie. W trosce o dobro klienta stale doskonalimy naszą wiedzę, co pozwala dotrzymać nam kroku często zmieniającym się przepisom. Jednym słowem „jesteśmy na bieżąco”.

Posiadamy wymagane prawem kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych potwierdzone certyfikatem Ministerstwa Finansów nr 11726/2005.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości jesteśmy zobowiązani:

  • terminowo otwierać i zamykać księgi rachunkowe
  • do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzić wszystkie zdarzenia, które nastąpiły w tym okresie,
  • w określonych terminach sporządzić zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych,
  • sporządzić sprawozdania finansowe na określone dni i w określonych terminach,
  • stosować się do wszystkich wymogów ustawowych w zakresie komputerowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zlecając naszej firmie w/w zadania otrzymujecie Państwo w zamian usługi zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi, a także zachowanie tajemnicy handlowej. Powierzając nam trudne i odpowiedzialne zadania staramy się w odpowiedzi na zaufanie, jakim nas obdarzono doskonalić naszą współpracę przez wykorzystanie nowych i coraz bardziej zaawansowanych narzędzi procedur.

Aby zapoznać się z pełną ofertą naszych usług zapraszany do zapoznania się z informacją na stronie Oferta.