Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – polski odpowiednik SAF-T, Standard Audit File for Tax. JPK został wprowadzony ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. Przygotowanie JPK wymaga wyposażenia systemów księgowych podatników w funkcje umożliwiające wytworzenie takiego pliku. W niektórych przypadkach konieczna jest również modyfikacja zasad prowadzenia ksiąg oraz sposobu dokumentowania transakcji handlowych. SAF-T został opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Po raz pierwszy został przyjęty przez Portugalię, następnie przez Francję, Niemcy, Luksemburg i Austrię.

Zobacz więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednolity_Plik_Kontrolny

Cel wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia ich kosztów.

Niemniej jednak najistotniejszym celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników. System ten pozwoli urzędnikom przede wszystkim na łatwe zlokalizowanie tzw. pustych faktur.

W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli, JPK obejmuje bowiem nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, lecz także inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednolity-plik-kontrolny

Pliki JPK – struktura.

W skład JPK wchodzą następujące pliki:

JPK_KR – z danymi z ksiąg rachunkowych,

JPK_WB – z danymi z wyciągów bankowych,

JPK_MAG – z danymi z magazynów,

JPK_VAT – z danymi z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,

JPK_FA – z danymi o fakturach VAT,

JPK_PKPIR – z danymi z podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

JPK_EWP – z danymi z ewidencji przychodów,

JPK_SF – sprawozdania finansowe elektroniczne.

Zobacz więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednolity_Plik_Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny – korzyści z wprowadzenia.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego wiąże się z korzyściami zarówno po stronie organu podatkowego, jak i samych podatników:

odejście od papierowych wydruków

dostęp do danych w formacie umożliwiającym szybką analizę

automatyzacja

ułatwienia dla audytorów (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych)

szybsza (niż do tej pory) kontrola podatkowa.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednolity-plik-kontrolny

Nowa struktura JPK_VAT

6 czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Dotyczył on głównie nowej struktury pliku JPK_VAT, który zastąpi ewidencję VAT, VAT-7 i VAT-7K. Deklaracja VAT ma być wysyłana jedynie drogą elektroniczną. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Jak deklaruje Ministerstwo Finansów, celem wprowadzenia nowych wzorów pliku JPK_VAT ma być przede wszystkim ograniczenie wyłudzeń podatku VAT, a także ukrócenie procederu wystawiania „pustych faktur”. Ogromną zaletą dla przedsiębiorców będzie również spore uproszczenie w formalnościach – wszystkie potrzebne fiskusowi dane prześlą oni w jednym dokumencie, zamiast w kilku. Podatnicy nie będą musieli przesyłać osobno ewidencji VAT, deklaracji VAT i dodatkowych dokumentów jako załączników.

Zobacz więcej: https://kotrak.pl/aktualnosci/nowa-struktura-jpk_vat/

KK – Biuro Rachunkowe obsługuje klientów tworząc Jednolity Plik Kontrolny. Zachęcamy klientów do kontaktu z naszym biurem celem omówienia szczegółów współpracy.
Zapraszamy na stronę Kontakt.